info@augere.nl   073 6 56 71 07

De Van Gansewinkel Groep

"Annemie slaagt er iedere keer weer in alle deelnemers aan te zetten tot ontwikkeling, door zich stimulerend en coachend op te stellen maar waar nodig ook directief en confronterend te zijn."

De Van Gansewinkel Groep kiest er al sinds 2001 voor haar Trainee en Young Potential Programma uit te laten voeren door Augere.

Augere is erin geslaagd een heel mooi en breed maatwerkprogramma neer te zetten, waarin enerzijds veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en dat anderzijds goed aansluit bij de cultuur en wensen van Van Gansewinkel.

Trainer & programmamanager Annemie van der Boomen slaagt er iedere keer weer in alle deelnemers aan te zetten tot ontwikkeling, door zich stimulerend en coachend op te stellen maar waar nodig ook directief en confronterend te zijn. De gasttrainers uit het netwerk van Augere dragen bij aan specialisatie en diepgang in iedere afzonderlijke module van het programma.

Doordat Augere veel kennis heeft van ons bedrijf en van onze business is zij echt een sparringpartner in de continue doorontwikkeling van het programma, je mag hier met recht van een co-productie spreken, waarbij we elkaar heel mooi aanvullen.

Roel Majoor
Manager OD/MD, HRM-afdeling, Van Gansewinkel Groep

Augere werkt voor

Ik kreeg veel handvatten voor authentiek leiderschap in de dagelijkse praktijk. In mijn loopbaan als ondernemer kreeg ik het gevoel dat het goed zou zijn om mezelf verder te ontwikkelen.
"De training Authentiek Leiderschap in combinatie met 1 op 1 Coaching zijn complementair en versterken elkaar tot een inspirerende ervaring."
"Ik kan wel zeggen dat de management training de enige training was en is waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van heb."
"Door de aanpak van Annemie/Augere leer je jezelf en teamgenoten beter kennen, wat samenwerken weer leuk maakt en de communicatie effectiever."
"Het team heeft dankzij Annemie stappen voorwaarts gemaakt en elk van de directieleden is individueel gegroeid als directielid en als mens. ”
"Dank je voor je geweldige management training."
"Annemie is in staat om heel snel te doorgronden waar de leerpunten liggen en heeft een scala aan methoden paraat om praktisch aan de slag te gaan."
"Het coachingstraject ‘Executive Management’ bij Annemie levert mij veel inzicht op in mezelf en hoe ik met anderen omga."
“Door naar mij te luisteren en mijn spiegel te zijn, heb je mij laten ervaren hoe ik overkwam op anderen."
"Annemie slaagt er iedere keer weer in alle deelnemers aan te zetten tot ontwikkeling, door zich stimulerend en coachend op te stellen maar waar nodig ook directief en confronterend te zijn."