info@augere.nl   073 6 56 71 07

Kernwaarden

Augere is een Latijns werkwoord en betekent:
de groei bevorderen, verrijken, verlevendigen.

Verder brengen

Een carrièrestap, succesvolle nieuwe samenwerking of impuls aan een stagnerende ontwikkeling: Augere coacht je om je een zakelijke stap voorwaarts te laten zetten.

Verrijken

Augere verrijkt met kennis en kunde. In onze sessies ontstaan nieuwe inzichten en wordt motivatie tot echte verandering gecreëerd. Hierdoor ontwikkel je je persoonlijke vaardigheden en je inhoudelijke vakmanschap.

Openen

Werken met Augere zorgt ervoor dat dingen in beweging komen. Onze coaching komt dichtbij en raakt je kern, als je dit toelaat. Onderliggende issues komen op tafel en worden bespreekbaar. Je kiest hierdoor zelf om een volgende stap te zetten, en verlegt je grenzen omdat je ervan overtuigd raakt dat het goed is.

Verbinden

Augere brengt individuen bij elkaar. We richten ons op het ontwikkelen en laten samenwerken van talenten. De synergie die hieruit ontstaat is groter dan de optelsom van de talenten individueel.

Intuïtie en emotie

Om tot een echte doorbraak te kunnen komen dient er ruimte te zijn voor intuïtie en emotie. Intuïtie betekent dat je je laat raken, maar niet laat leiden door emotie. Je maakt wezenlijk contact met collega’s. Met onverwachte doorbraken en het ingaan van nieuwe wegen als resultaat.

 

Aankomende trainingen

OKT
15
Authentiek Leiderschap groep 23
+ bekijk training

Augere werkt voor

Ik kreeg veel handvatten voor authentiek leiderschap in de dagelijkse praktijk. In mijn loopbaan als ondernemer kreeg ik het gevoel dat het goed zou zijn om mezelf verder te ontwikkelen.
"De training Authentiek Leiderschap in combinatie met 1 op 1 Coaching zijn complementair en versterken elkaar tot een inspirerende ervaring."
"Ik kan wel zeggen dat de management training de enige training was en is waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van heb."
"Door de aanpak van Annemie/Augere leer je jezelf en teamgenoten beter kennen, wat samenwerken weer leuk maakt en de communicatie effectiever."
"Het team heeft dankzij Annemie stappen voorwaarts gemaakt en elk van de directieleden is individueel gegroeid als directielid en als mens. ”
"Dank je voor je geweldige management training."
"Annemie is in staat om heel snel te doorgronden waar de leerpunten liggen en heeft een scala aan methoden paraat om praktisch aan de slag te gaan."
"Het coachingstraject ‘Executive Management’ bij Annemie levert mij veel inzicht op in mezelf en hoe ik met anderen omga."
“Door naar mij te luisteren en mijn spiegel te zijn, heb je mij laten ervaren hoe ik overkwam op anderen."
"Annemie slaagt er iedere keer weer in alle deelnemers aan te zetten tot ontwikkeling, door zich stimulerend en coachend op te stellen maar waar nodig ook directief en confronterend te zijn."