info@augere.nl   073 6 56 71 07

Werkwijze en -modellen

In onze coaching combineren we persoonlijke ervaring met theoretische werkmodellen. Deze werkmodellen vormen een theoretisch kader, vanwaaruit we je jou(w) persoonlijk(e problematiek) bekijken. Hierbij maken we gebruik van de volgende werkmodellen:

Model voor groeien in persoonlijkheid

Logische niveau's NLPHet model van de logische niveaus van Bateson en Dilts is een bijzonder verduidelijkende kapstok in ons coachingsvak.

Hiermee kunnen we je laten ervaren hoe het is als je je meer bewust bent van wat je doet, wat je kunt, wat je wilt en wie je bent.

Door deze bewustwording groei je in je persoonlijkheid. Je wordt congruenter, authentieker: je imago (dat wat de mensen om je heen waarnemen) staat meer in lijn met je identiteit (wie je bent). Je volgt je hart en laat zien dat je vanuit je innerlijke overtuiging de dingen doet zoals je ze doet. Je kunt vanuit innerlijke rust je koers volgen; je blijft afgestemd op je omgeving, maar wordt er niet door bepaald.

Dit model van de logische niveaus gebruiken we ook in teams. Hier levert deze kapstok levendige, krachtige gesprekken en afstemming met het hele team op.

The Human Element

Modellen2

Model voor teamontwikkeling

Modellen3

Een team dat effectiever wil werken en wil groeien als team onderzoekt samen de volgende aspecten:

 1. wat: wat is mijn/ieders taak
 2. hoe: hoe willen we het werk doen: afspraken over aanpak, procedures, tijd en middelen
 3. interactie: hoe werken we samen:
  • In hoeverre nemen we als groep verantwoordelijkheid voor de drie assen
  • Hoe beïnvloeden we elkaar om mogelijkheden te creëren en problemen op te lossen
  • Hoe spreken wij samen over doelstellingen en het behalen van resultaat
  • Denk hierbij aan zichtbaar gedrag :
   • hulp bieden én vragen,
   • waardering uitspreken én ontvang
   • kritiek geven én ontvangen,
   • leiding nemen én volgen.

Roestvrij Samenwerken.

roestvrij-samenwerken

Deze aanpak is ontwikkeld om je vijf praktische en onmiddellijk inzetbare vaardigheden te leren. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het bouwen aan veerkrachtige samenwerkingsrelaties. In bijna alle samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen. En waar verschillende belangen spelen, liggen conflicten op de loer. De methodiek Roestvrij Samenwerken is relevant voor iedereen die beter om wil leren gaan met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten. Je leert achtergronden en processen van samenwerken en conflicten kennen. Je kunt daardoor bewuster en effectiever sturen op gezamenlijk resultaat en een veerkrachtige relatie. Roestvrij Samenwerken is in het bijzonder nuttig voor hen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van betere samenwerking binnen organisaties.

In het concept van Roestvrij Samenwerken werken we met de volgende vijf essentiële vaardigheden:

De vijf vaardigheden die centraal staan in de Roestvrij Samenwerken-methodiek zijn:

 1. de intentie hebben om samen te werken:
  niet star of defensief zijn en je inzetten voor wederzijds succes in je relaties.
 2. oprecht zijn:
  een klimaat creëren waarin mensen eerlijk en open zijn zodat ze zich in moeilijke situaties veilig genoeg voelen om daarmee om te gaan.
 3. eigen verantwoordelijkheid:
  verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van je eigen handelen en niet-handelen.
 4. je van jezelf bewust zijn en je bewust zijn van anderen:
  jezelf en anderen goed genoeg kennen zodat je in staat bent lastige relaties te onderzoeken.
 5. problemen oplossen en onderhandelen:
  de “Interest Based” benadering gebruiken om te onderhandelen bij conflicten die onvermijdelijk in elke relatie ontstaan.

Aankomende trainingen

OKT
15
Authentiek Leiderschap groep 23
+ bekijk training

Augere werkt voor

Ik kreeg veel handvatten voor authentiek leiderschap in de dagelijkse praktijk. In mijn loopbaan als ondernemer kreeg ik het gevoel dat het goed zou zijn om mezelf verder te ontwikkelen.
"De training Authentiek Leiderschap in combinatie met 1 op 1 Coaching zijn complementair en versterken elkaar tot een inspirerende ervaring."
"Ik kan wel zeggen dat de management training de enige training was en is waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van heb."
"Door de aanpak van Annemie/Augere leer je jezelf en teamgenoten beter kennen, wat samenwerken weer leuk maakt en de communicatie effectiever."
"Het team heeft dankzij Annemie stappen voorwaarts gemaakt en elk van de directieleden is individueel gegroeid als directielid en als mens. ”
"Dank je voor je geweldige management training."
"Annemie is in staat om heel snel te doorgronden waar de leerpunten liggen en heeft een scala aan methoden paraat om praktisch aan de slag te gaan."
"Het coachingstraject ‘Executive Management’ bij Annemie levert mij veel inzicht op in mezelf en hoe ik met anderen omga."
“Door naar mij te luisteren en mijn spiegel te zijn, heb je mij laten ervaren hoe ik overkwam op anderen."
"Annemie slaagt er iedere keer weer in alle deelnemers aan te zetten tot ontwikkeling, door zich stimulerend en coachend op te stellen maar waar nodig ook directief en confronterend te zijn."