info@augere.nl   073 6 56 71 07

Augere brengt je verder
door dichtbij te komen

Augere gelooft dat iedereen getalenteerd is. Echter niet iedereen kent zijn talenten of maakt er optimaal gebruik van. En dat is jammer. Want talent en passie zorgen voor plezier en resultaat.

Trainers en coaches van Augere helpen individuen en teams contact te maken met verborgen talenten, hun missie en doelen helder te benoemen, hun belemmerende gedachten te begrijpen en te herzien, en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het halen van hun beoogde resultaten.

Werkwijze

Eigenaar en oprichtster Annemie van den Boomen werkt nauw samen met diverse kwaliteitspartners en heeft ruim twintig jaar ervaring in het trainen en coachen van professionals.

De aanpak is persoonlijk. Augere komt dichtbij: open, eerlijk en confronterend. En daarmee wordt iets in beweging gezet. Veelal leidt de interventie van Augere tot een persoonlijke doorbraak. Hoe meer Augere wordt toegelaten tot de innerlijke zielenroerselen, des te sterker het resultaat zal zijn.

Augere brengt je verder door dichtbij te komen.

Aankomende trainingen

OKT
15
Authentiek Leiderschap groep 23
+ bekijk training

Augere werkt voor

Ik kreeg veel handvatten voor authentiek leiderschap in de dagelijkse praktijk. In mijn loopbaan als ondernemer kreeg ik het gevoel dat het goed zou zijn om mezelf verder te ontwikkelen.
"De training Authentiek Leiderschap in combinatie met 1 op 1 Coaching zijn complementair en versterken elkaar tot een inspirerende ervaring."
"Ik kan wel zeggen dat de management training de enige training was en is waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van heb."
"Door de aanpak van Annemie/Augere leer je jezelf en teamgenoten beter kennen, wat samenwerken weer leuk maakt en de communicatie effectiever."
"Het team heeft dankzij Annemie stappen voorwaarts gemaakt en elk van de directieleden is individueel gegroeid als directielid en als mens. ”
"Dank je voor je geweldige management training."
"Annemie is in staat om heel snel te doorgronden waar de leerpunten liggen en heeft een scala aan methoden paraat om praktisch aan de slag te gaan."
"Het coachingstraject ‘Executive Management’ bij Annemie levert mij veel inzicht op in mezelf en hoe ik met anderen omga."
“Door naar mij te luisteren en mijn spiegel te zijn, heb je mij laten ervaren hoe ik overkwam op anderen."
"Annemie slaagt er iedere keer weer in alle deelnemers aan te zetten tot ontwikkeling, door zich stimulerend en coachend op te stellen maar waar nodig ook directief en confronterend te zijn."