info@augere.nl   073 6 56 71 07

Talentontwikkeling

Augere gaat in een uitgebreid programma aan de slag met de professionele groei van jonge talenten.

In een uitgebreid programma gaan jonge talenten aan de slag met hun professionele groei. De nadruk ligt op het verwerven van inzicht in je doelen, kwaliteiten en belangrijke elementen bij de je huidige en toekomstige taakstelling. Plenaire sessies worden afgewisseld met individuele opdrachten en teamopdrachten in de praktijk.

Voor wie?

De training talentontwikkeling richt zich op jonge talenten onder de 35 jaar, zowel Management Trainees als Young Potentials.

Wat is het resultaat?

Jonge talenten zijn beter voorbereid op hun volgende carrièrestap doordat ze veel meer inzicht hebben in eigen kwaliteiten en doelen, in samenwerkingsprocessen, en in het krachtenveld dat van invloed is op het al dan niet behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Hoe ziet het programma eruit?

De training bestaat uit tien modules van twee dagen. Deze worden over een periode van anderhalf jaar verzorgd.

•    Module 1 Persoonlijkheid, wie ben ik. Personal Empowerment / The Human Element ®
•    Module 2 Effectieve communicatie, energie genererende tweegesprekken
•    Module 3 Time Management en Business Case denken
•    Module 4 MBTI®, type indicator en de effecten op keuzes, werkrelaties en output
•    Module 5 Authentiek Presenteren in spannende context!
•    Module 6 Praktisch en Situationeel Leidinggeven
•    Module 7 Groepsdynamiek en Teameffectiviteit. Als lid van een team, werken in teams.
•    Module 8 Leidinggeven aan een team, vergaderingen en besluitvorming
•    Module 9 Onderhandelen/conflicthantering. Roestvrij Samenwerken ®
•    Module 10 Persoonlijkheidsontwikkeling. Evaluatie, synthese en synergie
Talenten werken in kleine groepen samen aan een oplossing voor een probleem of vraag uit het bedrijf. Je werkt projectmatig. Als groep leer je van de gekozen werkwijze en vooral ook van het eigen samenwerkingsproces.

Aanvullende intervisiesessies richten zich op functie- en persoonsgebonden vraagstukken en knelpunten uit je eigen werksituatie.

Er wordt gewerkt met een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) en er vindt begeleiding plaats door een interne en een externe coach.

Talenten ontwikkelen zich sneller dankzij de gerichte aanpak van Augere.

_DSC9807voorb

Cursisten en opdrachtgevers aan het woord

“De opleiding heeft me het inzicht opgeleverd dat het als leidinggevende in eerste instantie belangrijk is mezelf te kennen en te managen. Ik heb altijd een keuze en bepaal zelf voor het grootste deel het succes van wat ik onderneem. Ik heb bovendien geleerd in te zien en te aanvaarden dat iedereen anders is en kan zijn, en dat die diversiteit juist kleur geeft aan een team/onderneming.Kortom, ik ben als ‘mens’ gegroeid en ga hierdoor veel doelbewuster en geruster de toekomst tegemoet.Een hartelijke ‘dank-je-wel’ hiervoor!”

Roel Majoor: Opdrachtgever, manager OD/MD, HRM-afdeling Van Gansewinkel Groep

“Augere is erin geslaagd een heel mooi en breed maatwerkprogramma neer te zetten, waarin enerzijds veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en dat anderzijds goed aansluit bij de cultuur en wensen van Van Gansewinkel.”

Natasja van Rompaey – de Vaal: Holding & Treasury Controller Van Gansewinkel Groep

“Het trainingsprogramma en de knipkaartgesprekken met Annemie hebben me veel meer inzicht gegeven in het gedrag van mijn collega’s en hun beweegredenen.
Hierdoor heb ik beter leren anticiperen en reageren op lastige situaties. Bovendien heb ik in de gesprekken met Annemie ook mijn eigen kracht ontdekt.
De combinatie van eigen kracht en inzicht in gedrag van collega’s geeft mij de rust en de handelingsalternatieven die ik in mijn functioneren als leidinggevende en als mens wil hebben.
Kortom: Bewustwording met een hoofdletter B. Annemie, erg bedankt voor je enthousiaste inzet en inzicht!”

Simon Frans de Vries Project Manager Cradle to Cradle

“Ik bewonder in het bijzonder de openheid en aandacht waarmee jullie ons tijdens onze trainingen begeleidden. Jullie creërden de ruimte waarin iedereen zichtbaar en persoonlijk groeide, terwijl tegelijkertijd een hecht team ontstond. Ik ben me door de trainingen niet alleen bewuster geworden van wie ik nu ben, maar ook van wat ik wel en niet kan én wil. Omdat ik ook het gereedschap in handen heb gekregen om te blijven groeien ben ik nu zowel in mijn werk als in mijn werkrelaties effectiever.”

Tinne Vandersypen Site Manager VanGansewinkel Kampenhout / België

“Gedurende 10 ’thema’modules en met persoonlijke begeleiding heb ik de opleidingen van Augere ervaren als zeer verrijkend en diepgaand. De begeleiding was steeds fijnzinnig, met aandacht voor de complexiteit van een individu en toch doeltreffend; met open vizier en tegelijk welbewust. Het werd mij duidelijk, door op maat gemaakte handvaten, dat ‘duurzame’ persoonlijke ontwikkeling en professioneel succes hand in hand gaan.”

Vraag meer informatie aan

Overig aanbod

Aankomende trainingen

OKT
15
Authentiek Leiderschap groep 23
+ bekijk training

Augere werkt voor

“De training Authentiek Leiderschap van Augere heeft mij echt geholpen om dicht bij mezelf te komen en te ontdekken welke persoonlijke eigenschappen me verder helpen als leidinggevende."
Ik kreeg veel handvatten voor authentiek leiderschap in de dagelijkse praktijk. In mijn loopbaan als ondernemer kreeg ik het gevoel dat het goed zou zijn om mezelf verder te ontwikkelen.
"De training Authentiek Leiderschap in combinatie met 1 op 1 Coaching zijn complementair en versterken elkaar tot een inspirerende ervaring."
"Ik kan wel zeggen dat de management training de enige training was en is waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van heb."
"Door de aanpak van Annemie/Augere leer je jezelf en teamgenoten beter kennen, wat samenwerken weer leuk maakt en de communicatie effectiever."
"Het team heeft dankzij Annemie stappen voorwaarts gemaakt en elk van de directieleden is individueel gegroeid als directielid en als mens. ”
"Dank je voor je geweldige management training."
"Annemie is in staat om heel snel te doorgronden waar de leerpunten liggen en heeft een scala aan methoden paraat om praktisch aan de slag te gaan."
"Het coachingstraject ‘Executive Management’ bij Annemie levert mij veel inzicht op in mezelf en hoe ik met anderen omga."
“Door naar mij te luisteren en mijn spiegel te zijn, heb je mij laten ervaren hoe ik overkwam op anderen."