info@augere.nl   073 6 56 71 07

Koninklijke Ahrend NV

"Begeleid door Augere heeft het team geleerd om alle individuele talenten in te zetten in het voordeel van het collectief."

Het team van functioneel applicatiebeheerders binnen Ahrend SSC bv heeft de rol van interne leverancier aan de Ahrend organisatie en heeft daarbij ook te maken met diverse leveranciers van ICT diensten. De medewerkers zijn alle specialist op een aantal IT gebieden.

Met als doel in teamverband effectiever samen te werken heeft Ahrend samen met Augere een trainingsprogramma opgezet. Begeleid door Augere heeft het team geleerd om alle individuele talenten in te zetten in het voordeel van het collectief.

Op advies van Augere hebben twee teamleden uit de groep de rol van facilitator op zich genomen. Niet alleen tijdens de workshops, maar ook bij de dagelijkse contacten in de periode dat de workshops werden gevolgd. Mede hierdoor hebben alle teamleden zeer bewust aan de ontwikkeling meegewerkt en hebben we nog steeds profijt van de resultaten van dit proces.

Door het volgen van de workshops hebben we niet alleen de teameffectiviteit verbeterd, maar hebben we ook de waarden zoals deze voor onze organisatie belangrijk zijn versterkt.

Ook hierin blijkt: Geef mensen de ruimte en ze ontplooien zich. Geef ze ruimte voor interactie en co-creatie en er ontstaan nieuwe vormen van samenwerken en –leven.

Bas Schoones
Corporate Information Manager
Koninklijke Ahrend nv
http://www.ahrend.com

Augere werkt voor

Ik kreeg veel handvatten voor authentiek leiderschap in de dagelijkse praktijk. In mijn loopbaan als ondernemer kreeg ik het gevoel dat het goed zou zijn om mezelf verder te ontwikkelen.
"De training Authentiek Leiderschap in combinatie met 1 op 1 Coaching zijn complementair en versterken elkaar tot een inspirerende ervaring."
"Ik kan wel zeggen dat de management training de enige training was en is waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van heb."
"Door de aanpak van Annemie/Augere leer je jezelf en teamgenoten beter kennen, wat samenwerken weer leuk maakt en de communicatie effectiever."
"Het team heeft dankzij Annemie stappen voorwaarts gemaakt en elk van de directieleden is individueel gegroeid als directielid en als mens. ”
"Dank je voor je geweldige management training."
"Annemie is in staat om heel snel te doorgronden waar de leerpunten liggen en heeft een scala aan methoden paraat om praktisch aan de slag te gaan."
"Het coachingstraject ‘Executive Management’ bij Annemie levert mij veel inzicht op in mezelf en hoe ik met anderen omga."
“Door naar mij te luisteren en mijn spiegel te zijn, heb je mij laten ervaren hoe ik overkwam op anderen."
"Annemie slaagt er iedere keer weer in alle deelnemers aan te zetten tot ontwikkeling, door zich stimulerend en coachend op te stellen maar waar nodig ook directief en confronterend te zijn."